anlamıyorum…

Bazı insanların birlikte zaman geçirmeyi istedikleri insanlarla o zamanı tatlı tatlı geçirirken NEDEN birdenbire karşısındakini iğnelemeye başladıklarını, … Neden… NEDEN gerginlikten ve kaostan beslendiklerini, NEDEN “Canım…” diye yapmacık bir tavır takınıp âdeta “…canın çıksın…” demeye çalıştıklarını, NEDEN sızlanmayı şükretmeye tercih ettiklerini, NEDEN asık suratlı olmanın güler yüzlü olmaktan daha iyi bir durum olduğunu düşündüklerini, NEDEN…