ses dalgaları

Esnek cisimlerin titreşmesi sonucu ses dalgaları oluşur. Ses dalgaları yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar, ses boşlukta yayılmaz. Ses dalgaları mekanik ve boyuna dalgalardır. Neydi boyuna dalganın özelliği, dalganın yayılma doğrultusu ile titreşim doğrultusunun aynı olmasıydı, değil mi? Ses dalgalarından bahsederken sesin yüksekliği, şiddeti, tınısı, rezonans durumu ve yankı kavramlarından da bahsetmek gerekir. 10.3.4.1. Ses…