su dalgalarının yayılma hızı ile ortam derinliği arasındaki ilişki

10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir.a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla ortam derinliğinin dalganın hızına etkisini incelemeleri ve dalga boyundaki değişimi gözlemlemeleri sağlanır.b) Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.c) Stroboskopun dalga boyu ölçümünde kullanıldığından bahsedilir, matematiksel hesaplamalara girilmez. Şöyle bir soru ile başlayalım: Acaba…

stroboskop

Bir dalganın bir periyotluk sürede (T) aldığı bir dalga boyu kadar yolu (λ) bilirsek dalganın hızını da (v) bulabiliriz. (Bu yazdığımın mekanik hızı bulmaktan hiç bir farkı yok: bir aracın verilen sürede(t) aldığı yolu(x) bilirsek aracın hızını (v) bulabiliriz v= x/t .)

TYT-Dalgalar

Fizikte dalgaları anlamak için öncelikle titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarının ne olduğuna bakalım: KAZANIM: 10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar.