Âheste çek kürekleri mehtâp uyanmasın…

ÇUBUKLU GAZELİ Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın, Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın. Âgûş-ı nev-bahârda hâbîdedir cihan, Sürsün sabâh-ı haşre kadar, hâb uyanmasın. Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz, Leyl-î tarâbda bir dahî mızrâb uyanmasın. Ey gül sükûta varmağı emreyle bülbüle, Gülşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın. Değmez Kemâl uyanmaya ikmâl-i ömr içün, Varsın bu…